ביולוגיה

" מה רבו מעשיך ד' כולם בחכמה עשית מלאה הארץ קנינך…"

 

במגמה לביולוגיה מכינים את התלמידים לבגרות ברמה של 5 יחידות לימוד.

הנושאים שנבחרו להוראה קרובים לליבו ולסביבתו הקרובה של התלמיד.

מוזכרים גם ההישגים בחזית המדע  ( כמו איידס , שכפול , מיפוי הגנום האנושי )

תוך התייחסות לדילמות האתיות , החברותיות והמשפטיות המתעוררות.

ההוראה נעשית תוך שימת דגש על נפלאות הבריאה.

דרכי ההוראה מגוונים ביותר. בנוסף לשיעורים הפרונטאליים , נערכות מעבדות לרוב.

עבודה במחשב בתוכנת EXCELL  , יציאה לסיורים , צפיה בסרטי קולנוע רלוונטיים ועוד.

  • נושאי הלימוד

שלושת נושאי החובה הם :

  1. התא 2. מבוא לביולוגיה של האדם 3. האקולוגיה -האורגניזם בסביבתו

שני נושא  פרקי בחירה :

 

  1. מיקרואוגניזים 2. תורשה

מבנה בחינת הבגרות

 

    א.    1  יח"ל  – בחינת מעבדה

היחידה מורכבת ממעבדת חקר ( בכתה – י"ב ).

מעבדת החקר כוללת עריכת ניסוי מבוקר במעבדה , יכולת תכנון ניסוי באופן עצמאי,

ועיבוד נתונים בעזרת תוכנת EXCELL  במחשב.

    ב.    1 יח"ל – בחינה על העבודה האקולוגית ( ביוטופ )

ביחידה זו נבחנים בעל פה (בכיתה י"ב) על עבודות ביוטופ שהתבצעה במשך כשנה .

במהלך העבודה התלמיד נדרש לעקוב אחר בית גידול שהוא בוחר

המעקב נעשה ע"י יציאות לשטח , תוך עריכת תצפיות וניסויים.

בתום שנת איסוף הנתונים בשטח , התלמידים מגישים עבודה אקולוגית כתובה.

הבחינה בע"פ נערכת על בסיס העבודה הכתובה.

בנוסף להדרכת המורה המלמד , עבודת הביוטופ מחייבת הדרכה מקצועית הניתנת בדרך כלל במסגרת בית ספר שדה .

    ג.   3 יח"ל נוספות – בחינה בכתב  בכתה – י"ב על החומר העיוני שנלמד.

החומר העיוני כולל: שלושת נושאי החובה , שני נושאי בחירה וניתוח מחקר מדעי

( UNSEEN  ).