מחשבים

בחינות הבגרות במדעי המחשב נפרסת על פני 3 שנים.

תוכנית הלימודים:

כתה י' : התלמידים ניגשים  ל-1 יח"ל – יחידה פנימית.

                 מבוא למערכות מידע Access 

כתה י"א

אלגוריתם וניתוח בעיות.

טיפוסי נתונים.

יעילות.

כתה י"ב :

עיצוב תוכנה

יחידת ספריה

טיפוסי נתוני מופשטים

מחסנית

יעילות

רשימה

עצים בינארים

מודלים חישובים

 

אוטומט סופי

אוטומט מחסנית

מכונת טיורינג

התלמידים ניגשים לבחינת הבגרות בכיתה י"ב על שאר ארבעת היחידות שנלמדו בכיתה י"א, י"ב.

במסגרת המגמה השתתפו התלמידים בתחרות הסייבר הארצית וזכו לדירוג גבוה בארץ!