שיחות ושיעורים

שיחה מס' 2 בענין "להשכיחם תורתך והקשר לפרשת מקץ | ראש הישיבה הרב משה צבי וקסלר

שיחה מס' 1 בענין "להשכיחם תורתך | ראש הישיבה הרב משה צבי וקסלר

שיחה יומית לחנוכה – מה קרה בבית רבי דוד טברסקי ואיזה מסר רצה להעביר

שיחה יומית לחנוכה – שאלת המהר"ל על מה נקבע הנס בחנוכה

שיחה יומית לחנוכה – כ"ז כסלו תשפ"א

מדוע לא מברכים על מצוות סיפור יציאת מצרים

שיחה על מצוות מרור

והיא שעמדה מה רצה בעל ההגדה

יום הזיכרון

הרב משה צבי וקסלר

הכרפס – שיעור ושיחה לפסח – הרב משה צבי וקסלר

שעור ושיחה על היחס לנכרים בעקבות הקטע בהגדה שפוך חמתך אל הגוים

דברים לכבוד יום העצמאות תש"פ

החרוסת – שיעור ושיחה לפסח – הרב משה-צבי וקסלר

שאלת הבן הרשע -מה הפריע לו

מה מסתתר בספור בהגדה על רבי עקיבא

דבר ראש הישיבה התיכונית קרית הרצוג ב"ב לימי הקורונה

שיחה לשבע עשר בתמוז

שיחה לתקופת בין המצרים ופרשת מטות מסעי